tstwinapp.c


GrWin routines used in tstwinapp.c ( 6,118 bytes ) :

GWcappnt GWellipse GWflood GWindow GWline GWncolor GWopen GWquit GWrect GWsetbrs GWsetpen GWsize GWvport
Tsuguhiro TAMARIBUCHI <>

Created:  Mon Jul 21 22:57:10 JST 2003